Intervista a Daniele Calvarese, Municipale di Porza